top of page

Documents

Documents
 

Inscripcions curs 23/24
 

Què cal portar? 

- Inscripcions i autoritzacions

- Fotocòpia tarjeta sanitària

- Comprovant de pagament

Cargoles de l'esplai (C/Jaume Balmes 51)

Divendres 15 de setembre de 17:30 a 19:00

Dissabte 16 de setembre de 17:30 a 19:00

Pagament

ConcepteQuota + Cognom Família

IBAN: ES50 0182 1815 1902 0152 4818

Import:
1 infant/jove: 65€

2 infants/joves: 120€

3 infants/joves: 180€

4 infants/joves: 240€

bottom of page