Documents

Formulari

S'ha de tenir omplert per realitzar la inscripció, qualsevol dubte ens podeu preguntar el dia de les inscripcions.

Autoritzacions

S'ha de portar tot omplert juntament amb:

-  Certificat Responsable
- Fotocòpia del carnet de vacunes
- Fotocòpia de la targeta sanitaria

Certificat
Responsable
COVID

INSCRIPCIONS ESPLAI CURS 2021-2022
 

QUotes

1 infant - 60€     
2 germans - 115€     
3 germans - 165€    
4 germans - 220€

Disposem de beques internes!

Calendari Curs
2021/22