Documents

INSCRIPCIONS CASAL d'estiu 2022
 

Logo Casal Güitxi-Talents.png

Documentació a portar el dia de les inscripcions
(juntament amb la fotocòpia de la tarjeta sanitària)

Formulari

S'ha de tenir omplert per realitzar la inscripció, qualsevol dubte ens podeu preguntar el dia de les inscripcions.

Autoritzacions

S'ha de portar tot omplert juntament amb:

-  Certificat Responsable
- Fotocòpia del carnet de vacunes
- Fotocòpia de la targeta sanitaria

Certificat
Responsable
COVID

INSCRIPCIONS ESPLAI CURS 2021-2022
 

QUotes

1 infant - 60€     
2 germans - 115€     
3 germans - 165€    
4 germans - 220€

Disposem de beques internes!

Calendari Curs
2021/22