top of page

  Què és l'esplai?  

L’esplai güitxi-güitxi és una entitat sense ànim de lucre, que des del 1993 eduquem en el lleure. Creiem que una altra societat és possible i que hi tenim molt a dir i a fer. Volem donar veu a infants i joves i vetllar perquè es respectin cada un dels seus drets. 
La nostra tasca educativa es basa en uns valors i objectius reflectits a l’ideari i  projecte educatiu de centre, que trobareu a continuació juntament amb el projecte educatiu del curs i centre. 

 

El nostre ideari

 

IDEARI

Es defineixen, a nivell teòric, els principis ideològics, els trets identitaris i l’estil educatiu i organitzatiu mes generals de l’entitat. Per tant, l’ideari esdevé el punt de referència de tot el treball que es fa a l’esplai i expressa allò que volem ser.

Projecte educatiu de Centre

Concreta cada un dels valors de l’ideari i formula els objectius que pretén l’aplicació de manera clara de cada un d’aquests.

Hi trobem de manera més detallada la programació del curs. La calendaritzacio, la metodologia organitzativa, els objectius concrets que volem donar ènfesis aquest curs i com treballar-los.

Projecte educatiu de curs 2020-2021

30571738_984109628412170_439525511307408
bottom of page